Formularz reklamacji


Zgłoszenie Wady / Usterki:
Producent:
Produkt:
Imię i Nazwisko:
Firma:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Treść reklamacji:

Dystrybutor w Polsce: 
A New Therapy Sp. z o.o.  - ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa, tel. 22/ 721-15-11, faks: 22/ 721-15-34, e-mail: info@picsolution.pl